Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

När jag en gång i tidernas begynnelse studerade litteraturvetenskap för Bertil Romberg i Lund undervisades jag om begreppet peripeti, den avgörande vändpunkten i ett klassiskt skådespel. Allt har gått finfint för huvudpersonen, men plötsligt sker något som till en början ter sig ganska harmlöst för att så småningom visa sig bli ödesdigert. Upp som en sol….

Pär Nuders avgång: en peripeti? Kommer Mona Sahlin och hennes krets att betraktas med samma ögon efter som före den här solkiga historien?