Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Mats Johansson skriver förtjänstfullt i Svensk Tidskrift om Leif Lewins skrift om Arvid Lindman, som ingår i den stora statsministerboxen som presenterades i maj. Jag tuggar med ojämna mellanrum i mig en efter en av dess volymer i kronologisk ordning och kan intyga att Lewins arbete är utmärkt: professorn skriver klart, väldisponerat och med balanserade omdömen om statsministern, partiledaren, amiralen (AL var från början sjöofficer, nådde kommendörs grad och befordrades så småningom till amiral ”på pappret” för att graden skulle matcha hans civila uppdrag som generaldirektör) mm.

Lindman spelar en avgörande roll som modererande kraft i sekelskiftets omvälvande politiska miljö och var en av dem som ska ha äran av att det aldrig kom till någon våldsam urladdning mellan revolutionär vänster och reaktionär höger i Sverige. Dessutom var han en driftig affärsmän och industriledare: en viktig del av den svenska borgerlighetens historia som fortfarande är så lite känd och skildrad.

Jag måste också säga att skrifterna i statsministerserien allmänt utmärker sig positivt genom frånvaron av mästrande omdömen från ett sekel till ett annat. Det är oändligt tröttsamt att läsa klagomål på att den historiska gestalten X eller Y inte var lika upplyst och fin som vi är i dag.

Författaren Anders Edwardsson har också precis kommit ut med en bok om Arvid Lindman. Jag har inte läst den ännu, men den ligger på mitt skrivbord och väntar.