Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Politisk extremism, rentav våld, som del av kursprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms universitet? Absurt? Ja, men läget verkar inte bättre. Eller vad säger ni om detta?

Kursmanifest

1 Frigörelse är feminismens kärna. All feministisk strategi syftar till frigörelse.
2 Akademin är en politisk plats. För ett frigörande tänkande och skrivande!
3 Feminismen är ett vetenskapligt och politiskt projekt. Teori och strategi hör samman. Strategi ger teori – teori ger strategi.
4 Inga strategier får uteslutas. Juridik, politik, dekonstruktion, destruktion, våld, teknologi, kärlek & hat.
5 Utvecklingen går inte alltid framåt – men det gör kursen.
6 Kursen liksom revolutionen kräver solidaritet. Allas aktiva medverkan.
7 Det yttersta syftet är att bli lite friare.

Så inleds i alla fall beskrivningen av en av magisterutbildningens kurser. Det skulle vara intressant att höra någon av professorerna förklara vad det betyder att ”inga” strategier får uteslutas – i ett ”politiskt” projekt. Och varför dessa stolligheter har godkänts. Vad säger Tommy Möller?