Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Det är folkkapitalismens dag i riksdagen i dag. Det fattas beslut om att avskaffa förmögenhetsskatten och om att göra om fastighetsskatten. Den förra reformen är mitt i prick, den senare har blivit onödigt strulig och inte alltigenom lyckad men är i alla fall ett viktigt steg i rätt riktning.

Avskaffad förmögenhetsskatt är av naturliga skäl främst ett glädjeämne för dem som redan har en förmögenhet. Vad som nu behövs är politik för att många fler människor får chans att bli förmögna.

Under de närmaste fem åren planerar staten att dra in 550 miljarder mer i skatt än vad som behövs till statens utgifter. En del kan nyttjas till att betala av på statsskulden, en del till investeringar i kunskap och infrastruktur. Men vad som verkligen vore på sin plats är att förbättra svenska folkets chanser att bygga upp egna buffertar. Fundera ut en rejäl sparfrämjande åtgärd och lägg en god del av pengarna på den! Och ge alla rätt att bygga upp konton med hjälp av inkomstskattefria pengar.