Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Slutdokumentet från Varberg bär prägel om den allvarliga tid då det publiceras. Ta bara rubriken: ”En ansvarsfull agenda för framtiden – en politik för full sysselsättning, välfärd och rättvisa.” (Något enda ord som antydde att Alliansen är borgerlig skulle inte ha varit fel….)

Inledningsvis listas tio beslut:

1. Det blir ett gemensamt valmanifest 2010.
2. Det tillsätts en särskild valplattformsgrupp.
3. En särskild arbetsgrupp ska ta fram ett reformprogram för den ekonomiska politiken.
4. I augusti 2009 tillsätts ett tiotal grupper för enskilda sakområden.
5. Ett brett samråd, Samtal med Sverige, ska äga rum under våren 2009.
6. Den gemensamma webbplatsen ska uppgraderas. Träffpunkt Allians skapas. I de tre storstäderna ska det finnas gemensamma allianskontor under valrörelsen.
7. Våren 2009 gör partiledarna en alliansturné i norra Sverige.
8. En gemensam allianstidning kommer ut på med tre nr/år fram till valet.
9. Det bildas en gemensam kommunikationsgrupp…
10….och en gemensam kampanjstab.