Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Berlingske Tidene noterar att ja-sidan leder stort inför den danska folkomröstningen om EU-konstitutionen – men också att EU-kritiken växer bland borgerliga opinionsbildare och att flera avser att rösta nej. Det är missnöje med överstatlighet och byråkrati som gör sig gällande.

Att även EU-vänner blir kritiska mot det som sker inom EU är inte bara naturligt utan önskvärt. Men det gäller att, som Berlingske också påpekar, att göra skillnad mellan vad EU är och vad EU gör. Att invända mot enskilda beslut är rätt och klokt, att i grunden ifrågasätta unionen är mindre välbetänkt.

Det sannolika alternativet till dagens EU-samarbete är tyvärr knappast en liberal utopi av frihandlande nationalstater utan återfalll i protektionism, nationella regleringar och inskränkt rörlighet. Att opinionsläget är sådant är förvisso ett politiskt misslyckande – enkannerligen för de nationella ledarna.