Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Göran Hägglund hämtar stöd hos den tyske ekonomen Wilhelm Röpke i sitt tal på KD:s kommundagar. Sämre auktoriteter kan man vända sig till. Röpke (1899-1966) var en av arkitekterna bakom efterkrigstidens tyska under och en genuint humanistisk tänkare. Han var starkt för marknadsekonomi och skeptisk till den stora staten, men han var noga med att betona att människan inte är en isolerad entitet och konsument utan att hon är en kultur- och samhällsvarelse. En av hans viktigaste titlar heter ”Bortom utbud och efterfrågan” på svenska.

När kulturen och samhällsgemenskapen trasas sönder kommer inte heller marknaderna att fungera på ett bra sätt, menade Röpke. Det ligger mycket i det.

För ett drygt årtionde sedan skrev Johan Hakelius en utsökt introduktion till Röpkes tankevärld: Förmögen till värdighet (Timbro, 1999).