Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

”Hjälp, vi måste tas om hand velourstaten”. Per Dahl har satt en drastisk rubrik på sin lördagsbetraktelse i Barometern, men med hjälp av en artikel av Lennart Berntson på SvD:s kultursida kastar han förklarande ljus över försvarsdebatten.

Staten har i allt högre grad kommit att intressera sig för vård och omhändertagande, och politikerna ser det som sin främsta uppgift att ta medborgarna om hand. Inom de nya moderaterna förstärks trenden av de starka signalerna om att politiken ska ha fokus på människors vardagsliv.

I en sådan politik blir intresset förstrött för de stora samhällsramarna, den infrastruktur i vid bemärkelse som bara staten kan ta ansvar för. EU, är Per Dahls exempel: Vem orkar förklara vad som händer där och vilken betydelse det har i ett läge när allt fokus ligger på sociala ersättningar och de kommunala omsorgstjänsterna? Och vem utanför de närmast berörda orkar bry sig om försvaret, rättsapparaten, grundforskningen, kulturarvet? Vi får den paradoxala utvecklingen att just det som är politikens särskilda ansvar blir det som spelar minst roll i politiken.

Per Dahl skriver: ”Demokratin har ibland förbundits med en annan tanke. Att medborgarna ska ta ansvar för nationen just som medborgare. Att de är vuxna sådant som är ovant, tungt, främmande och svårt. Att vi ibland måste sträcka oss till politiken, inte att politiken alltid serveras oss.”

När hörde ni senast våra folkvalda tala i den sortens termer? Och är den tystnaden i så fall bara deras fel?