Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

I eftermiddags var jag på ett presseminarium hos moderaterna. Ämne: vad har människor för bild av partiet? Har det förändrats?

Lite ligger det nog i vad statsvetarprofessorn Tommy Möller sade vid mötet, att redan det faktum att man ordnar den här sortens öppna möten om strategi och framtoning utgör del av ett svar på frågan.

Arne Modig från Temo redovisade resultaten. I korthet: väljarna tycker att moderaterna har rört sig mot mitten – och gillar det. Sedan är det svårt att veta om de gillar själva den politiska förändringen – eller om de gillar att förändringen verkar göra det mer sannolikt med maktskifte och borgerlig regering.

Nu finns en kontaktyta mellan s och m. Väljare rör sig direkt mellan de båda stora partierna. Man kommer att tänka på Tyskland, med stora SPD och CDU som bäggedera är en realistiskt hemvist för en stor grupp mittenväljare. Ibland röstar man lite till vänster, ibland lite till höger.

Om moderaterna fortsätter med den här strategin ökar sannolikheten för maktväxling i Sverige. Det är bra.

Men det uppstår också en brist på djärva och genomgripande förändringsbudskap inom partipolitiken. Sedan 1970-talet har det ju varit moderaternas roll – och även om de inte så ofta fått makten har idébudskapen gjort viktig nytta.

Kanske blir det något av ”mittenpartierna” som får fylla rollen framgent? För det finns inte mycket utrymme kvar i branschen att ligga till höger om s och vänster om s; i den mitten är det numera ruskigt trångt…..

Eller så är Alliansen ett första steg i en utveckling mot förnyelse av partistrukturen. Det vore nog inte så dumt.