Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Ytterligare en opinionsmätning ger tories ett rejält försprång framför labour. Enligt Independent i dag står det 40-29 i konservativ favör. Det är för all del långt till nästa val, men det är samtidigt svårt att i dag se vilka frågor som ska fungera mobilserande för labour. Det kommer att vara 12-13 år sedan partiet tog makten nästa gång folk får chans att rösta och ”time for a change”-faktorn lär vara hög. Gordon Brown kan förstås ha charmat väljarna, men hur sannolikt är det?

Tories till makten får inte den väldiga inrikespoltiska effekt som man skulle kunna tro. Även i Storbritannien möts partierna i mittfåran nuförtiden. Men kanske blir han ädnå försiktigare med skattehöjningar än vad Blair/Brown har varit – och det blir andra tongångar i Europapolitiken. Den nya EU-konstitutionen ter sig alltmer avlägsen…..