Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Man kan ha – och jag har – massor av kritiska synpunkter på nyhetsrapporteringen och samhällsbevakningen i SVT, men jag tycker att det är självklart att SVT ger prioritet just åt detta. Andra kanaler kan producera lättgods, där har SVT ingen särskild roll att fylla.

Men under 2007 tänker SVT skära ned rejält på nyheterna, lägga ned Dokument utifrån och eventuellt även A-ekonomi till förmån för en såpa som dels ska vara vänlig och småputtrig dels behandla aktuella samhällsfrågor.

Ursäkta, men hur avigt kan det bli. Man skär ned nyhetsrapporteringen om verkligheten och satsar i stället på nyhetskommentarer i fictionprogram. Dessutom ökar man resurserna på program riktade till just de ungdomar som är rätt ointresserade av SVT.

Det är upp-och-nedvända världen.