Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Det blir tufft för de borgerliga att vinna 2010, enligt statsvetarna Henrik Oscarsson och Sören Holmberg. Ekot rapporterar. Hur kommer då det sig? Jo, det brukar alltid vara motigt för borgerliga regeringar före val.

I den kommande boken ”Regeringsskifte” visar Henrik Oscarsson och Sören Holmberg att statistiken talar mot de borgerliga nu, under efterkrigstiden har ingen borgerlig regering någonsin lyckats gå fram med mer än drygt två procentenheter under de två åren före ett val.

Och det låter ju bestickande. Inte.

Erfarenheterna av borgerligt regerande är ju minimala. Regeringen Bildt gick dåligt i valet 1994, men då hade ju hela 1980-talssjukan värkt ur systemet på de borgerligas vakt. Arbetslöshet, budgetunderskott och räntor hade rusat i höjden och Sverige upplevt den värsta ekonomiska kräftgången på ett par generationer. Nu är det för all del också ekonomiska problem och arbetslösheten lär öka, men situationen är helt annorlunda.

Regeringen har majoritet och är samlad i en sammansvetsad allians, förtroendet är starkt för regeringens som krishanterare, oppositionen är splittrad och medvetenheten är stor om att problemen är importerade.

Och perioderna 1976-82? Jo, de har förstås sitt historiska intresse. Men valrörelsen 1982 ägde trots allt rum nästan trettio år före valet 2010. Att döma ut de borgerliga i nästa val, därför att Fälldin besegrades av Olof Palme, är som att säga att socialdemokraterna borde ha varit chanslösa 1932 eftersom de inte hade haft så mycket att komma med vid sekelskiftet.

Det blir förstås tufft för Alliansen 2010. Det är inget litet försprång som ska hämtas in. Men händelserna 1994 och 1982 ger ytterst ringa vägledning om hur det kan sluta.