Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

I dag inleddes tingsrättsförhandlingarna om Uppsala universitets projekt med kvoter för studenter med bägge föräldrarna födda utomlands.

Det är bra med ökad mångfald men vägen dit ska inte gå över lösningar som dels sätter individrättigheter ur spel, dels bygger på att staten delar in vår befolkning i olika etniska kategorier.

Hoppas att Centrum för rättvisa, som driver individlinjens och de utkvoterade studenternas sak, blir framgångsrik.