Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Det här med riksbankschefens avgång ger ingen bra känsla i maggropen. En fråga är förstås varför han tackar ja.

En annan är varfär regeringen över huvud taget ger honom erbjudandet så här mitt i hans mandatperiod. Allra helst som det redan pratas mycket om de många politiska åsikterna om hur riksbanken ska göra sitt jobb.

Det hela är inte ägnat att stärka bilden av riksbanksintegritet och penningpolitisk styrka.

Efterträdarfrågan blir helt central. Tyvärr är det nog inte uteslutet med en uppslitande debatt om politisering av detta viktiga ämbete. Regeringens meritlista i utnämningsfrågor inger inte förtroende.