Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

När statsministern började tala om vikten av sänkt inkomstskatt fick han plötsligt stort stöd av samma väljarmajoritet, som tidigare stödde honom när han sade att skattesänkningar inte hade prioritet. Det konstaterar 180 Grader i dagens ledare. Ibland tycks man som toppolitiker leda opinionen även när man tror att man följer den – och då är det bäst att leda medvetet.