Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

HD gick på samma linje som hovrätt och tingsrätt och fällde Uppsala universitet . Det var fel att trixa till det med kvotsystem för att öka andelen studenter med en viss sorts etnisk bakgrund.

Inget fel med att göra det attraktivt för alla sorters människor att studera vid universitet, men ändamålet helger inte den här sortens medel. Staten ska skydda allas likhet inför lagen. Inte kränka den.

Utslaget är en stor seger för Centrum för rättvisa, som backat upp de diskriminerade studenterna. Fascinerande att just Axel Hägerströms gamla universitet fick på nöten i denna process om medborgerliga fri- och rättigheter.