Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Bloggaren Dick Erixon tycker att PJ just nu överreagerar genom sin kritik mot förslaget om ett heltäckande DNA-register. Erixon talar bekymrat om motståndet mot DNA-analys i kriminaltekniskt arbete, jämför med kärnkraftsdebattens skräckvisioner och avslutar med att det är en större integritetskränkning att behöva betala hälften av sin lön i skatt än att DNA-registreras.

Ingen har invänt mot att DNA-analys används inom brottsbekämpningen. Diskussionen handlar om det stora statliga registret.

Jag tror i själva verket att det finns anledning att ta upp en mycket tydligare och mer medveten diskussion om den personliga integriteten. Resonemangen om ”öppenhet” och ”transparens” må ha haft fog för sig på andra områden, men de har också lett till en förskjutning i det allmänna problemformuerlingsprivilegiet så att det numera är den som vill värna sitt privatliv som bär bevisbördan. Det känns inte bra.

Det visar en okänslighet inför individens behov av privata zoner, och en naivitet inför statens makt, som jag tycker är djupt bekymmersam. Vi tror inte att staten är alltigenom god på andra områden, varför skulle vi tro det just när det gäller kartläggning av medborgarnas känsligaste uppgifter? Varför skulle ingenting gå snett på just detta område?

Jag känner som Johan Hakelius i dagens Aftonbladet: ”Ge fan i vilken sorts mjöl jag har i påsen!”