Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Det är bra attt Kjell-Olof Feldt skapar nya öppningar i skattedebatten, som annars rör sig i en alldeles för trång och instängd mittfåra. De viktiga förändringarna i vår nära omvärld – plattskatt, sänkta bolagsskatter – ägnas alldeles för lite uppmärksamhet. För att ta ett exempel.

Men hur i all världen har Feldt tänkt när han föreslår att sänkt högsta inkomstskatt till 40 procent ska kombineras med en höjning av bolagsskatt och kapiitalinkomstskatt till samma nivå?

Det är helrätt att sänka inkomstskatten. Det är lika helrätt att göra ett alexanderhugg för att bli av med de företagarfientliga 3:12-reglerna. Men att kraftigt höja skatten på den mest lättrörliga skattebasen av dem alla, kapital, är en hopplös tanke. Omvärldstrycket pekar i rakt motsatt riktning.

Det enda raka är en riktig plattskattereform, som avskaffar den statliga inkomstskatten. Då hamnar inkomstskatt, vinstskatt och kapitalinkomstskatt på samma nivå: utbildning och entreprenörskap blir mycket lönsammare och hela orsaken till fåmansbolagens skatteplaneringsövningar försvinner. Det vore en riktigt radikal reform, och man ska inte bli förvånad över att Feldt väjer för den, men den är långsiktigt sund och behöver fler kraftfulla talesmän i debatten.