Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Vad har vampyrfladdermös med politik att göra? Kan det vara något med att den ena blodsugaren är så god som den andra?

Inte den här gången. Däremot skriver Daniel Finkelstein en mycket läsvärd artikel i Times Online, där han berättar om årets Oakshottföreläsning. Den ska hållas av torytänkaren David Willetts och bland annat ta upp just de bevingade kamraterna från Sydamerika.

Fladdermössen ägnar sig åt något som kallas ”ömsesidig altruism”. Fladdermöss som har hittat blod matar sina artfränder med överskottet även om de inte är nära varandra genetiskt; på motsvarande sätt har de hopp (eller vad det nu är) om att få del av andras överskott någon gång i framtiden.

Willetts menar att en viktig uppgift för den moderna torypolitiken måste bli att främja den här sortens ömsesidiga altruism även bland alla oss icke-vampyrer. Marknadens nyttotänkande är en omistlig del av det goda samhället, men det behöver kompletteras med institutioner som skapar och underhåller social gemenskap och samspel.

Finkelstein nämner decentralisering, oberoende institutioner inom den offentliga sektorn, skolor som är så små att lärare och elever får chans att lära känns varandra ordentligt. Han lyfter också fram det färska torykravet på avskaffad arvsskatt. Hårdkokta marknadsteoretiker tycker att det är ineffektivt med resursöverföring till dem som inte har gjort sig förtjänta av pengarna, men arven binder generationerna samman och skapar känslan av att ha ett gemensamt uppdrag,

Marknaden kan inte vara allt. Staten kan inte vara allt. Det måste finnas utrymme för andra sorters samspel mellan människor, och samspelet kan inte bara av trivseltyp utan måste ha genuin betydelse.

Mycket tänkvärt, tycker jag. Vad skulle det betyda för Sverige?