Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

I upphetsningen över Danielsson – och Persson – är det viktigt att inte glömma bort hanteringen av databanden och tjänstemännens ansvar. Ett antal centrala befattningshavare i regeringskansliet har handlat på ett sätt som ter sig ytterst märkligt: de har raderat samtalslistori förtid, mörkat vetskapen om att mejlloggar fanns på band, försökt få mejlloggarna raderade.

Varför? Och vem har haft ansvar för vad?

JO tog initiativ till granskningen av Danielsson. (KU:s granskning gäller bara ministrarnas ansvar.) Han bör ta ett motsvarande initiativ till en granskning av cheferna io förvaltningen. Vad har de haft för sig? Vad är det för kultur som har rått egentligen?