Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

EU-domstolen hävdar EU-tanken att det ska råda frihet inom Europa. I den ligger att man ska kunna handla fritt mellan länderna, och det gäller även öl, vin och sprit. EU-samarbetet går ut på att öppna för rörlighet

Det svenska folkhälsoargumentet för förbud mot privatimport håller inte, menar EU-domstolen, som i sitt pressmeddelande skriver så här: ”Importförbudet har till syfte snarare att främja Systembolaget som distributionskanal för alkoholdrycker än att allmänt begränsa alkoholkonsumtionen. Importförbudet kan således inte anses ändamålsenligt för att uppnå syftet att skydda människors hälsa och liv.”

Om man i en fransk tidning får syn på en annons för ett vin, som man smakat förut eller som man är nyfiken på, men som Systemet inte har i sitt sortiment, ska man på egen hand kunna beställa några flaskor utan att tullen lägger beslag på dem. Man ska inte, som i dag, tvingas begära av Systemet att de ska sköta beställningen med allt vad det innebär av krångel, fördröjning och ökade kostnader. Och varför inte? Om man hade varit i Frankrike med bilen när man fick syn på annonsen hade det ju varit helt OK att ta med vinet hem i bagageutrymmet.

Kravet på att inköpet ska vara för eget bruk kvarstår rimligen, så domen gör inte att privatpersoner kan beställa långtradare med vodka från Polen eller Tyskland.

Däremot är domen en kraftig signal om att pris- och förbudslinjen inte kan vara huvudspår i svensk alkoholpolitik. Jag säger verkligen inte att folkhälsoaspekten på sprit är oväsentlig, men det behövs nya idéer baserade på frivillighet.

Nu ska HD ta EU-domen som utgångspunkt när man dömer i det mål som satte i gång alltihop. Folkhälsoministern kommer säkert att signalera fortsatt motståndsvilja när hon träffar pressen senare i dag. Men om regeringen satsar på att barrikadera sig bakom den gamla förbudslinjen i stället för att tänka kreativt om det nya läget gör man varken medborgarna eller folkhälsan någon tjänst.