Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Varför ägnar republikanerna så lite kraft åt den lägre medelklassens ekonomiska oro? undrar Yuval Levin och Ramesh Ponnuru i Weekly Standard. Inte minst sjukvårdskostnaderna har stigit kraftigt – ja, ätit upp stora delar av reallöneökningarna för många. När kandidaterna då dessutom har vettiga idéer – framför allt att ta bort det skattemässiga missgynnandet av att man tecknar premier privat snarare än genom sin arbetsgivare – varför lyfter de inte fram dem?

Det råder defensiv stämning i USA, det har Levin/Ponnuru rätt i. Människor oroar sig mer för vad som de kan gå miste om än gläds över vad de har möjlighet att få. Det är fortfarande helt öppet vart opinionen ska ta vägen, men risken verkar växa för att det ska bli antiglobalism, antiinvandring och antistrukturomvandling som plockar mest poäng. Mitt Romneys seger i Michigan var en oroande signal – handelsskepsisen hos Clinton och Obama en annan.

Och då gäller det att brassa av vad man har för att få utvecklingen att gå i motsatt riktning.

Hmmm, och vad är det nu som gör att man börjar tänka på läget i Sverige……?