Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

I ett mycket läsvärt och konstruktivt inlägg på DN Debatt talar LR-ordföranden Metta Fjelkner för att skolbudgetarna i högre utsträckning ska gå till undervisning och i mindre utsträckning till administration.Sverige är ett av de länder i världen som lägger högst andel av sin BNP på skolan men också ett av de länder där själva undervisningen får lägst andel av skolsatsningarna. Inte mer än hälften! Fjelkner riktar särskilt in sig på administrationen; jag tror att man också behöver tänka nytt om lokalkostnaderna.

LR:s metod för att åstadkomma förändringen är att skifta ansvaret för undervisningsfinansieringen från kommunerna till staten. Det är ett grepp som är väl värt att titta närmare på. Sverige bör förstås inte lägga sig till med något genomcentraliserat system av fransk modell – skolor, rektorer och lärare bör ha stora möjligheter att själva utforma verksamheten – men det är uppenbart att dagens kommunala huvudmannaskap inte fungerar tillräckligt bra. Alltför många kommuner är alltför oengagerade i kunskapsresultaten.

Rent allmänt är det föredömligt att diskutera hur befintliga medel kan användas bättre i stället för att ständigt kräva större och större offentliga utgifter. Är det något begrepp som behöver användas flitigare i diskussionen om stat och kommun, så är det ”valuta för pengarna”.