Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

”Arbetslinjen är verklighetsfrämmande” hävdar Per Dahl i en mycket tänkvärd betraktelse i Barometern. Han skriver till exempel så här:

En slutsats är för mig ofrånkomlig. Den här ”arbetslinjen” alla tjatar om är nonsens. Om vi offentligt och ihållande kräver alla ska jobba intensivt heltid oavsett hemförhållanden, barn, föräldrar och annat i det privata livet får vi ta följden: en stadig följd av människor som sliter ut sig så mycket fysiskt och psykiskt att de tillslut blir utbrända.

Det är fantastiskt för stat och kommun när alla jobbar som besatta för då strömmar skatten in och bidragen minskar. Men vi lever faktiskt inte för att glädja stat och kommun, utan för våra anhöriga, våra vänner och kanske i någon mån oss själva.

Kloka ord. Det är människors frihet och värdighet som måste vara det viktiga för politiken, inte att maximera BNP och skatteintäkter.