Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Har ni noterat att det inte är direktörernas kritik av näringspolitiken som Marita Ulvskog & co har hetsat upp sig över? Utan det som verkligen stressar, det är Ericssonchefen Carl-Henric Svanbergs observation att det inte skulle skada med de ”friska fläktar” som ett masktskifte skulle innebära. Att det har värde att Sverige inte är någon enpartistat.

För det argumentet vet Ulvskog har genomslag, det tycker folk låter rimligt.