Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Dagens industri har intervjuat riksdagsledamöter om vad de tycker om könskvotering till börsbolagens styrelser. En klar majoritet är emot.

Detta är tyvärr ingen vattentät garanti för att det inte blir lag – riksdagen har röstat mot bättre vetande förut – men det tyder på lägre sannolikhet för tvingande lagstiftning.

Att det inte blir lag är faktiskt mycket viktigt. Privata företag är inte en del av staten. De är privata sammanslutningar och måste få fatta sina egna avgörande beslut om hur verksamheten ska styras och ledas.