Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Irwin Steltzer skriver i dagens The Times om varför Gordon Brown är fel man för 10 Downing Street. Brown vill trycka upp skatterna för mycket – under Blair har det offentligas andel vuxit till den hösta på tjugo år – och han har inte den rätta förståelsen för entreprenörskapets och konkurrensens drivkrafter.

Jag misstänker att denna artikel har lästs med kraftfullt rynkade pannor i den del av labourpartiet som drömmer om att Tony Blair ska efterträdas av den mer vänsterorienterade Brown.

Steltzer är nämligen känd för att stå tidningsägaren Rupert Murdoch mycket nära. Murdoch har genom hårtslående The Sun givit Blair sitt stöd – efter att tidigare ha varit lojal mot Margaret Thatcher. Många hade nog trott att Browns EU-skepis skulle göra honom acceptabel för Murdoch, men dagens artikel är en kraftfull signal om motsatsen.

Det är ett tungt besked för browniterna. Det är inte roligt att ha The Sun emot sig.