Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Det gick inte så hemskt många dagar innan skandalspöket knackade på hemma hos den nya konservativ-liberala brittiska regeringen. Nu är ministern och andremannen på finansdepartementet, liberaldemokraten David Laws, i trubbel sedan det visat sig att han låtit skattebetalarna stå för mer än 40 000 pund i hyresbetalningar till en person med med vilken Laws samtidigt har haft en affär.

Sedan ett antal år har det inte varit tillåtir att begära kostnadsersättningar för betalningar till partner, och nu är frågan om förhållandet ska karakteriseras på det sättet. Kanske kan Laws klara sig på teknikaliteter, men hans jobb – som i hög grad består i att skära ned offentliga utgifter och knappast är lätt ens i de mest gynnsamma omständigheter – blir knappast lättare att utföra.

Saken blir inte bättre av att Liberaldemokraterna hade rätt hög svansföring när det stänkte på Labour och konservativa under den stora utgiftsskandalen i fjol.

Kritiken är redan hård. Min gissning är att Laws inte blir kvar så hemskt länge på sin post. En motgång för David Cameron – men en riktig stjärnsmäll för Liberaldemokraterna och Nick Clegg.