Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

En femtedel av alla 16-åringar börjar gymnaiset på IV-programmet. IV står för ”individuellt”. Det låter avancerat och bra. I själva verkat handlar det om ett uppsamlingsheat för dem som inte har skaffat sig tillräckligt goda kunskaper i grundskolan för att kunna gå något av gymnasiets nationella program.

Teorin: efter ett tag på IV kommer man i kapp och börjar sedan på nationellt program.

Verkligheten: efter ett tag på IV hoppar man av gymnasiet eller tragglar vidare mot en ofullständig examen.

Orsaken: grundskolan fungerar inte tillräckligt bra och gymnasiet försöker rusta alla för högskolan. Det leder till för mycket teori för dem som vill få yrkesutbildning och ett jobb, och för lite teori för dem som ska vidare till universitet. Gymnasiet för alla blir ett gymnasium för ingen.

Det är utmärkt att Jan Björklund talar klartext om saken.

Det är obegripligt att socialdemokraterna har skapat detta skolpolitiska haveri. Deras valanlays visar att förtroendet för partiets skolpolitik är kört i botten hos väljrna, samtidigt som skolfrågorna anses vara mycket viktiga.

Om inte Mona Sahlin lägger om kursen helt gör hon ett jättemisstag. Om hon gör det, och satsar på kunskap, berövar hon de borgerliga ett politiskt trumfkort men hon sänder samtidigt ett glädjebud till Sveriges elever, lärare och föräldrar.