Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Högsta domstolen gör rätt när den ogillar åtalet mot Åke Green för hets mot folkgrupp. Förvisso har pastorn hävt ur sig klandervärda uttalanden och visat en fördomsfullhet och hårdhet som inte anstår någon, allra minst en kristen ledare, men dumhet och förstockelse är inte detsamma som brott.

HD menar att Green visat missaktning mot homosexuella i sin predikan. Men Europakonventionen, som är svensk lag sedan 1995, kräver mer än nedsättande tillmälen för att man ska kunna döma för hets mot folkgrupp i ett sammanhang som detta. Uttalandena måste vara mer uppmanande än Greens

HD-beslutet är en viktig påminnelse om att Sverige fullt ut deltar i en europeisk rättsgemenskap.

Men HD-beslutet väcker också frågor om den svenska lagstiftningens utformning. Hade inte Europakonventionen varit del av svensk lag skulle Green ha fällts, eftersom hans uttalanden enligt HD är så kränkande till sin natur att de inte omfattas av vare sig det övriga yttrandefrihets- eller religionsfrihetsskyddet i grundlagen. Det verkar vara läge att anpassa hetslagstiftningen så att den blir tydligare och stämmer klarare överens med konventionen.

Sedan är det en annan fråga i vad mån allmän missaktning, som inte manar till våld eller aktiva, hatfyllda gärningar, bör vara straffbar. Att våld och hot om våld ska vara förbjudna är helt klart. Men fördomar? Det är inte lika självklart. Det är inte svårt att förstå att de som känner sig utsatta vill ha lagens skydd, men det är inte självklart att det långsiktigt bästa skyddet är en kriminalisering av korkade fördomar. Om fördomsfulla åsikter kan föras fram i ljuset, kan de också bli bemötta där.