Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Det pågår en väldig maktkoncentration i samhället, skriver den norska statsvetaren Janne Haaland Matlary i en mycket läsvärd kolumn i idétidskriften Minerva. Politikerna invaderar en beslutssfär som tidigare har varit förbehållen professionerna: de medicinska, vetenskapliga, teologiska, militära. Lydnad och följsamhet blir nycklar till framgång i karriären, medan självständighet och integritet blir karriärhinder.

Man behöver inte fundera länge för att inse att samma problem finns i Sverige. Biskoparna är den politiska korrektheten personifierad, militären skjuts åt sidan när finans- och försvarsdepartementen sätter pengar framför säkerhet, akademien sneglar alltför ofta på vad som är politiskt gångbart. Enskilda individer kan fortfarande visa mod, men, allvarligt talar, hur många tycker att de fria själarna blir fler?

Haaland Matlary sammanfattar: Er politiseringen et fenomen på den politiske venstreside? At ”alt er politikk” er en sosialistisk devise. Men jeg tror problemet også ligger i en frykt for konflikter og genuin pluralisme som later til å være typisk i Norge. At det er positivt at alle tenker likt, er en demokratisk fare, spesielt i et lite land. I Norge er det usynlige konsensuslinjer som man ikke bør havne på utsiden av. Det har kostnader. Det er dette forholdet som er ondets rot. Vi må skape reell pluralisme gjennom mange maktpoler, det klassiske ”checks-and-balances” systemet betyr at det skal finnes balanserende og frie upolitiske rom i et samfunn, som de profesjonelle, og disse skal være sterke nok til å motstå overstyring. Kun dette gir demokrati og pluralisme.

Hear, hear!