Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

”Är det bra att betyg används i svenska skolsystemet?” Lärarnas riksförbund ställer frågan till lärare, föräldrar och elever.

Ja-svaret vinner över nej-svaret över hela linjen.

Bland lärarna med 92-6. Bland föräldrarna med 95-4. Bland eleverna med 94-6.

Lärare och föräldrar är rörande eniga om att kunskapsuppdraget är betydligt viktigare för skolan än det sociala uppdraget.

Lärare och föräldrar tror mycket mer på staten än på kommunen som huvudman för skolan.

Hur kan den svenska skolpolitiken ha blivit som den blivit? Det är en tragisk obegriplighet.