Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Ja, det finns mycket usel och vulgär reklam. Och ja, det pågår en påträngande sexualisering av samhället.

Men nej, lösningen på detta är inte att ett antal förståsigpåare förenas i ett ”etiskt” råd som på vaga grunder sitter och friar och fäller annonser. Som nu senast i fallet Dressman. Det ”etiska” rådets resonemang om vilken mängd nakenhet som är moraliskt försvarsbar ter sig lika löjliga som godtyckliga.

Ett samhälle helt utan vulgaritet i annonseringen är med all sannolikhet en kasern. Det ligger i det öppna, fria samhällets natur att somliga ibland går över gränsen.

Ibland är det rimligaste reaktionen tystnad. Smaken är olika, och vad den ene finner stötande kan den andra finna kreativt och fantasifullt. Den skillnaden måste vi lära oss att leva med.

Ibland kan övertrampen vara värre och en motreaktion på plats, men då ska det vara fråga om debatt, kritik och köpbojkott, dvs fri opinionsbildning.

”Etiska” ”domar” hit och dit klarar vi oss bättre utan.