Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Ekot i dag kommenterar jag kd:s dåliga opinionssiffror hos Temo och föreslår bildandet av en valallians, dvs att de fyra borgerliga partierna går fram under en gemensam beteckning. Dels ger det tydligt besked om samarbete och gemensam vilja, dels undanröjer det problemen med kd och fyraprocentsspärren.

Göran Hägglund värjer sig mot idén med det lite svårbegripliga argumentet att samarbetet måste komma nedifrån i stället för uppifrån. Gärna det – men vad har det med valalliansen att göra? Hur förtroendefullt de fyra än samverkar lokalt, regionalt och nationellt får man inte valalliansens fördelar om man inte bildar den!