Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

”Signalspaningen vid FRA [handlar] heller inte om att avlyssna våra inhemska telefonsamtal, datatrafik eller att snoka i medborgarnas e-post”, skriver Mikael Odenberg m fl på dagens Brännpunkt.

Nej, rätt ska vara rätt: regeringens ambition att avskaffa brevhemligheten vid elektronisk kommunikation gäller bara om meddelandena passerar rikets gränser.

Ett mejl från farmor i Arboga till ett barnbarn i Malmö ska bara automatgranskas av FRA ifall det passerar via en utländsk server. Det är bara kommunikationen med det andra barnbarnet i Köpenhamn och farmors syster utanför Malaga som automatgranskas i sin helhet. Hurra!

Regeringsförslaget är den elektroniska motsvarigheten till att FRA får rätt att ånga upp all vår handskrivna, vanliga post och leta efter speciella uttryck. Detta innebär inte bara en ökad risk för kränkningar av vår personliga integritet utan en kränkning alldeles i sig. Från och med att Lex Orwell träder i kraft skriver du alla dina e-postmeddelanden i vetskap om att staten kan komma att leta igenom dem (vem vet vilka mejl som passerar utländska servrar?). Det är bedrövligt att en borgerlig regering driver igenom detta.

Och det känns ännu mer bedrövligt att läsa om hur en centerpartistisk riksdagsledamot med känsla för personlig integritet hotas med repressalier av sin gruppledning ifall de följer sitt samvete i stället för partipiskan. Jag förstår också att det behövs viss disciplin i en riksdagsgrupp, men att se inskränkningar av de medborgerliga fri- och rättigheterna drivas igenom på det här sätter lämnar en ytterst trist eftersmak i munnen.

Jag säger som bloggaren Peace, Love & Capitalism: ”Vad är det som är så viktigt att man behandlar sina kanske mest lysande nya stjärnor i riksdagen på det här sättet?”

Går moderaternas gruppledning lika hårt fram? Mejla gärna om ni vet.