Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Eva-May Melander skriver om akademikerarbetslöshet i en energirik artikel i senaste numret av nättidskriften Smedjan. Hon menar att regeringen inte begripit arbetslöshetens natur och sätter in irrelevanta åtgärder.

Men den intressanta kärnfråga hon tacklar har med överutbildningen att göra: det utexamineras mängder av akademiker vars utbildning inte efterfrågas. Många går i högskolan därför att de inte hittar ett arbete och när de till sist blir klara är de både arbetslösa och skuldsatta. Högskolan blir en sysselsättningsmaskin i stället för ett centrum för lärande, forskning och kritisk diskussion.

Varför så tyst i dessa centrala frågor: Högskolans devalvering. Arbetsmarknadens stelhet och oförmåga att skapa nya jobb?