Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Den nya redaktören Staffan Åkerlund har satt fin fart på tidningen Byggindustrin. I senaste numret har han en mycket tänkvärd ledare (ej on line) som utgår från den tyske jouranlisten Günther Wallraffs undersökande arbete. GW visade i ett av sina mer berömda reportage hur utländsk arbetskraft utnyttjades på en ljusskygg arbetsmarknad där skatter, arbetsmiljöregler o likn var satta ur spel.

Åkerlund skriver:

”Svartarbetaren blev säkerhetsventilen i ekonomin när de tyska facken gjorde den ordinarie arbetsstyrkan för dyr att använda för många nödvändiga uppgifter.”

Alla etablerade krafter ogillade Wallraffs resultat. Utan ”säkerhetsventilerna” skulle företag få högre kostnader, facken tvingas skruva ned sina anspråk, konsumenterna betala högre priser, politikerna tala klarspråk om hur systemen egentligen fungerade.

Åkerlund fortsätter: ”Det tyska exemplet visar hur illa det kan gå när fack och arbetsgivare tillsammans blir särintresse med en gemensam vilja att dölja sanningen. Ett gränslöst Europa ställer obönhörliga krav på arbetsmarknadens parter och nationella lagstiftare att skapa regler som fungerar.”

Litet att tänka på när man nu läser om LO-ledningens arga uttalanden mot lettländska byggföretag och byggnadsarbetare i Sverige.