Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

De borgerliga partiledarna ger ett välkommet besked om Förbifart Stockholm i dag. Projektet inleds 2012 och får en statlig finansiering om 28 miljarder kronor. Stockholmare och mer långväga resenärer får ge sig till tåls till framåt 2020 innan den nya vägsträckan kan användas, och beskedet borde egentligen ha kommit för många år sedan, men bättre sent än aldrig. Stockholmsområdet och Mälardalen som helhet kommer att växa rejält under kommande år och det är orimligt att tvinga samman lokal-, regional- och fjärrbilismen på Essingeleden (och Centralbron).

Det är inte svårt att förutsäga kritiken som kommer: bilar är gammaldags och fossildrivna och ett klimatsmart Stockholm ska bygga kollektivtrafik i stället….

Men det handlar inte om antingen eller. Det är både nödvändigt och önskvärt att människor har möjlighet att göra resor med bil – i många avseenden är bilen helt överlägsen som transportmedel – och Förbifart Stockholm är en viktig del av en sådan satsning, som långt fler än stockholmarna får glädje av. Och samtidigt behövs satsningar som Citybanan, Roslagsbanan – och varför inte en satsning på utbyggd tunnelbana!?

Infrastruktur har lång planeringshorisont, så vad som nu behövs är en klar signal från Socialdemokraterna om att ingen kohandel med MP och V kommer att leda till upprivna planer.