Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Det är idel Nick Clegg och Liberaldemokraterna i den brittiska pressen i dag. En särskilt läsvärd artikel är skriven av Daniel Finkelstein i The Times och gör en jämförelse mellan utmaningarna som möter Clegg i dag och diskussionerna inför samgåendet 1988 mellan David Owens socialdemokratiska SDP och Liberalerna (som efter olika turer ledde fram till dagens liberaldemokrater).

I korthet: Vad ska man vara? Ett ideologiskt vänsterliberalt parti, på vissa sätt till vänster om Labour (Liberalerna) eller ett medelklassparti som bygger på både ekonomisk och social liberalism och vänder sig till människor som tröttnat på Labour och Tories men har föga intresse av ideologiska grönvänsterfrågor (Owen).

Finkelstein (som var aktiv i SDP innan han gick över till de konservativa) föreslår föga förvånande att Clegg ska ta upp Owens mantel och inte binda sig till någondera blocket. Och det är klart: I samma ögonblick som väljarna verkligen börjat lyssna till torybudskapet om att en röst på Clegg är en röst för fem år till med Brown som premiärminister, kommer luften att pysa ur liberaldemokraterna.

Clegg har det inte lätt. Han själv och hans partiledning är pragmatiker, men bland hans gräsrötter och aktivister är det ingen brist på den grupp som George Orwell talade om i termer av sandaler, vegetarianism och pacifism….

Socialdemokraternas socialdemokrat, Polly Toynbee i The Guardian, håller föga förvånande inte med Finkelstein.