Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Det finns så mycket att säga på en politisk blogg om den ohyggliga tsunamin i Indiska oceanen. Man kan skriva om:
– tillväxtens och välståndets betydelse för att ett samhälle ska ha resurser och struktur att möta naturkatastrofer med;
– hur Sri Lanka får betala ett svindlande pris för sitt långa inbördeskrig. Inte nog med att det direkt har dödat så många, nu skördar även den uteblivna utvecklingen sina offer;
– vår tendens att betrakta naturen som god och att ägna mycket mera kraft åt hot från vårt eget beteende än åt hot från naturens väldiga krafter;
– den svaga svenska krisberedskapen med Krisberedskapsmyndighetens tystnad (se Olle Rossanders utmärkta artikel i dagens Dagens industri) som tydligaste exempel.
Till exempel. Men det får bli en annan dag. I dag vill jag helst bara sända en tanke av stöd och deltagande till alla som nu lever i sorg eller fruktansvärd ovisshet. Katastrofen ser ut att bli mycket stor; det kommer att krävas mångas stora kraft för att de som drabbats ska orka igenom.
En ljusglimt i mörkret är all den goda vilja som kommer till uttryck. Ögonvittnen från Thailand berättar om hur människor har hjälpt varandra undan vattnet; i Sverige anmäler sig fler frivilliga än organisationerna kan nyttiggöra, och insamlingarna har skjutit fart. De goda gärningarnas kraft är stor. Synd bara att den lindrar snarare än förebygger.