Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Upp till kamp för rättvisan, manar moderaternas partisekreterare Per Schlingmann i ett veckobrev. (Man kan teckna sig för prenumeration på moderaternas hemsida.)

Det har blivit en del uppmärksamhet kring av moderaterna börjar använda ännu en fras ur den socialdemokratiska språklådan, men det viktigare är ambitionen att sluta backa i rättvisedebatten. Alliansen har inga skäl att känna dåligt samvete, och hade man bara låtit bli att stryka flagg i diskussionerna om fastighets- och förmögenhetsskatten hade opinionsutvecklingen kunnat bli ganska annorlunda under 2007. Nu gick man mer eller mindre med på att det var orättvist att ändra och ta bort dessa skatter, och att man bara gjorde det därför att man lovat att göra det – och det är ett argument som förståeligt nog inte biter något vidare.

Men självklart är det rättvist att vanliga villaägare inte längre kan få punga ut med 20-25 tusen kronor om året ur en inkomström som inte existerar. Och lika självklart är det rättvist att man inte tar ut skatt på innehav av redan skattade pengar. Frankrike är väl det enda EU-landet som nu har förmögenhetsskatten kvar; skulle resten av vår världsdel vara ett omoraliskt moras?

Alliansen har starka argument i rättvisedebatten. Schlingmann tar upp flera i sitt veckobrev.

1. Där det verkligen bör råda jämlikhet, nämligen i hur medborgarna bemöts av det offentliga, råder ofta stora, svårbegripliga skillnader: inte minst i sjukvården.

2. Under s-styret 1994-2006 ökade ojämlikheten i inkomst kraftigt. Det behöver inte vara orättvist, det beror ju på varför skillnaderna har uppstått. Men i Göran Perssons Sverige växte ojämlikheten inte minst av skälet att allt fler vuxna lämnade arbetskraften och blev förtidspensionärer eller långtidssjukskrivna. Och det bidragsberoendet är inte bara dyrt, det är dålig rättvisa också.

3. Rättvisa och matematisk jämlikhet är inte samma sak. (Kd hade ett utmärkt seminarium i ämnet i Visby sommaren 2007, där bland annat biskop Lennart Koskinen medverkade: ta fatt i tankarna därifrån och gör Allianspolitik av rättvisebudskapet.) Här är Schlingmann välgörande tydlig: Att man får det bättre genom att jobba hårdare, starta företag, plugga och anstränga sig är inte orättvist utan rättvist.

4. Den socialdemokratiska skolans misslyckande är ett stort rättviseproblem. Inneåsikten har varit att man inte ska begära lika mycket av alla barn, eftersom det vore orättvist. Men när man sänker ribban för barn från hem utan studievana kommer de i underläge från början och skolan fostrar alltför många av dem till förlorare. Något orättvisare är svårt att tänka sig.

Rättvisan är borgerlighetens hemliga vapen: tyvärr hemligt även för de borgerliga ibland. Argumenten finns där, men inte vanan. Men börjar man aldrig, lär man sig aldrig. Schlingmann förtjänar sällskap på barrikaden.