Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Fast även om det finns goda skäl för moderaterna att satsa på en bredare profil, är det svårt att förstå den nya m-linjen vad gäller just arbetsrätten.

I en TT-intervju i dag säger Fredrik Reinfeldt:

”Min upplevelse är att den svenska arbetsrätten i allt väsentligt fungerar väl för stora företag och i de flesta fall också för de små företagen.”

Och TT fortsätter: ”Att ändra i anställningstryggheten leder inte till ökad sysselsättning, enligt Reinfeldt. Det är viktigare att göra det mer lönsamt att arbeta, genom att sänka skatter och strama åt bidragen.”

TT frågar inte – och Reinfeldt förklarar inte – på vilket sätt de båda idéerna utgör alternativ till varandra. Varför inte BÅDE göra det mer lönsamt att arbeta OCH liberalisera arbetsrätten.

. Småföretagarna gillar inte LAS.
. LAS minskar rörligheten av kompetent folk mellan företagen. Man vaktar sin plats i kön.
. LAS gör människor sjuka. Man vågar inte sluta och komma sist i turordningen i något annat företag.
. Och LAS ger rättigheterna och makten till facket snarare än till individerna. Om arbetsgivare och fack kommer överens om att dumpa en individ har denne inte mycket att sätta emot.

Dessutom. Det är knappast någon röstvinnare att stryka LO medhårs på just denna punkt.

Det åvilar de andra partierna i Alliansen att få m att ta sitt förnuft tillfånga när det gäller arbetsrätten. Ingen begär en Revolution, men det behövs vilja att förändra.