Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Det är väl en allmän uppfattning att nätläsare i genomsnitt är lite mer – ja, vad ska man säga – på framkant än papperstidningsläsare. Så det är inte utan intresse jag ser på ett par av dagens omröstningar på nätet.

I Expressen undrar man om kärnfamiljen behövs. Ja, svarar (i skrivande stund) 78 procent av. Mindre än en fjärdedel av de svarande är skeptiska.

I SvD anser 87 procent av läsarna att det är rätt att införa elitklasser på gymnasiet, så att även matematik, fysik- och historiebegåvade kan få utvecklas, precis som idrotts- och musiktalanger länge haft möjlighet att göra.

Fast hur det än är med detta, nu ska jag återvända till övriga medlemmar av kärnfamiljen och se hur det går för fru Perrelli.