Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

TIMMS Advanced 2008 visar inga roliga resultat för svensk del. (TIMMS står för ”Trends in International Mathematics and Science Study”). Svenska gymnasister jämförs med gymnasister i nio andra länder och resultaten visar upp en tydligt fallande trend. I matematik är Filippinerna det enda undersökta land som klarar sig sämre.

Det finns mycket att säga om resultaten. Till exempel kan man notera vad som påpekas i dagens SvD med anledning av nyheten om att det ska bli mer matematik i undervisningen för låg- och mellanstadielärare, nämligen att det sedan 2001 över huvud taget inte är obligatoriskt för blivande lärare att läsa matte och att de som läser matte ägnar i genomsnitt en tredjedels till en halv termin åt ämnet. Och då har dessa lärare ännu knappt hunnit ut i arbetslivet och börjat påverka studieresultaten!

Men också: Ingenting i den svenska betygsutvecklingen har signalerat att den här försämringen varit på väg. Betygsinflationen döljer inte bara kunskapsbrist hos eleverna, den skapar kunskapsbrist hos skolpolitikerna också. Nu ska Skolinspektionen bli strängare i sin revision av skolornas betygssättning. Det är inte en dag för tidigt. Och regeringen måste revidera inspektionen så att jobbet verkligen blir gjort!