Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Obehöriga lärare ska inte få sätta betyg. Obehöriga lärare ska inte kunna få fast anställning. Det rapporterar DN i dag.

Vad ska man sätta för betyg på det? G? Kanske.

Utredaren Jörgen Ullenhag vill att obehöriga lärare ska tvingas konsultera behöriga lärare när de sätter betyg. Jan Björklund håller med. Anställningsstoppet är Lotta Edholms (fp) i Stadshuset idé.

Men vad menar de egentligen med ”behörig”?

Att man har gått igenom lärarutbildningen? Men det i sig är inget vidare kvalitetsmärke. Tyvärr, tyvärr. Ett antal utvärderingar har ju visat att den nya lärarutbildningen är helt bedrövlig, och att det inte är obligatoriskt att lära sig sätta betyg (eller lära sig hur man lär barn lära sig läsa och skriva). Intagningspoängen till utbildningen är skrämmande låga och sjunker; ja, en del lärarstudenter har inte ens godkänt i alla ämnen från gymnasiet (trots alla obehöriga lärare som sätter betyg).

Om Ullenhag/Björklund/Edholms förslag går ut på att ge skråprivilegier till dem som har gått igenom modern lärarutbildning så är de helt fel ute. Behörighet och auktorisation kan vara bra, men då måste kraven – på kunskap och erfarenhet – vara betydligt högre än att man suttit av en utbildning som utvärderarna sågar.