Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Jag vet inte vad Barack Obama har gjort sin församlingspräst Jeremiah Wright för ont, men något verkar det vara. Wright gör i alla fall sitt yttersta för att skapa svårigheter för demokraternas blivande presidentkandidat.

För en tid sedan blev det känt att Wright – som varit Obamas församlingspräst i 20 år , som vigt honom och som givit inspiration till titeln på Obamas kampanjbok – hade hållit ytterst radikala och kontroversiella predikningar där han bland annat manat Herren att fördöma snarare än välsigna Amerika.

Obama blev förstås ordentligt besvärad av uppmärksamheten, men han tog inte avstånd från Wright utan lät anfall bli bästa försvar och höll ett stort linjetal. Det gick sådär. Talet väckte gehör som retoriskt kraftprov, men det räckte inte till för att skingra alla frågetecken.

Och nu har Wright bestämt sig för att tacka för Obamas lojalitet med nya svavelosande utfall. Han lägger fortfarande en del av skulden för 9/11 på USA självt – ”You cannot do terrorism on other people and expect it not to come back on you” – och han vill inte ta avstånd från påståendet att USA:s regering har skapat hiv-viruset för att skada de svarta.

Jonah Goldberg i Los Angeles Times och George Will i Washington Post kommenterar.

Obamas anhängare försöker nu hävda att det är otillbörligt smutskampanjande att dra upp Wright, men den linjen kommer inte att hålla. Han har varit en nära allierad till Obama, och det är klart att republikanerna kommer att hamra hem temat: patrioten McCain mot firma Obama&Wright. Hur skulle de kunna avstå från det?

De demokratiska superdelegaterna måste svettas floder. Det blir allt tydligare att de inte kommer runt valet av Obama som kandidat – och det blir allt tydligare att han kommer att få det förfärligt besvärligt. Och höstens val är valet som demokraterna bara MÅSTE vinna.