Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Det börjar kärva för Barack Obama. När han valdes var det astronomiska skillnader i storlek på den grupp som tyckte att USA var på väg åt fel håll (ca 90 procent) och den som tyckte att saker och ting på det stora hela gick i rätt riktning (10 procent). Under våren krympte skillnaden rejält, och den 13 juni var det precis lika många som såg ljust respektive mörkt på utvecklingen.

I dag, en dryg månad senare, är pessimisterna cirka 20 procentenheter fler än optimisterna. Entusiasmen över hälsovårdsplaner och krisbekämpning falnar, oron växer för budgetunderskott, skattehöjningar och en sjukvårdsreform som kan komma att kosta betydligt mer än den smakar.