Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Små barn har en fantastisk förmåga att lyssna och ta till sig. Men ska man verkligen, som moderaterna, dra slutsatsen att det nu är läge att få så många barn som möjligt aatt börja i organiserad, pedagogisk förskoleverksamhet från tre års ålder?

Jag tycker inte det.

. Kunskapsproblemen i skolan har med ungdomsskolans dåliga kunskapsfokus att göra, inte med tidpunkten för skolstart. Pedagogik för treåringar kan inte ersätta undervisning och arbetsro för tolvåringar och femtonåringar. Lägg krutet på förbättringar i den vanliga skolan.

. Är det verkligen rätt prioritering att satsa ännu större ekonomiska resurser just här? Vad kostar reformen relativt andra tänkbara satsningar – och lindringar av skattebördan?

. Och vad innehåller egentligen läroplaner för treåringar? Vad är det alla ska tillägna sig? Och om det nu är viktigt att alla tillägnar sig detta, varför inte göra förskolan obligatorisk? Moderaterna säger att det handlar om frivillighet men man främjar en dynamik som pekar i annan riktning.

. OM det nu ska satsas ytterligare offentliga resurser på de små barnen, ska de verkligen riktas på ett sätt som bara kommer vissa barn till godo? Det finns redan jätteproblem med att de barn som är i dagis och förskola får mycket större resurser än barn vars föräldrar har andra idéer om hur småbarnsåren bäst ska levas. Varför späda på den orättvisan ytterligare?