Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Ja till monarki, ja till vin i livsmedelsaffärerna och ja till lagreglerat månggifte. Ingen kan anklaga CUF-ordföranden Fredrick Federley för principrytteri. Hans liberalism präglas mer av frihetslängtan än av systemtänkande; han är en av dem som just nu gör störst nytta i svensk politik.

I ett läge där alla ängsligt vill trängas i mitten tar han ut svängarna och förmår se den svenska modellen och självbelåtenheten utifrån. Ibland blir det kanske i vildaste laget, men Federley har så gott humör, så öppet sinnelag och så god känsla även för den breda opinionen att han kommer undan med det. Han retar kritiker genom att tala om Stureplanscentern, men han har mycket matjord i fickorna också.

Att han vill se kraftfullt, gemensamt agerande av Alliansen i 2010 års val gör inte saken sämre.