Annons

PJ Anders Linder om politik & samhälle

PJ Anders Linder

PJ Anders Linder

Det är trist med uppsägningen av Länstidningens poltiiska chefredaktör Peter Swedenmark. Han må vara en oreformerad socialdemokrat till vänster, men han har ett eget, välformulerat tilltal och har uppenbarligen gott gensvar hos tidningens läsekrets.

Att byta politisk chefredaktör därför att man vill ha förändring är varje huvudägares privilegium, men att som Länstidningens ägare vilja ersätta chefredaktören och ledaravdelningen med inköpt material, kommer knappast att bli någon höjdare. Det blir rundskrivelser i stället för eget tänk. I realiteten väljer Länstidningen att frivilligt avveckla sig som självständig röst i debatten.

Tidningar är företag och måste drivas som företag. Men tidningar är inte bara företag utan också kulturbärare och opinionsbildare; ofta var det i just det syftet de en gång grundades. En tidning som slutar att vara opinionsbildare upphör samtidigt att vara tidning fullt ut.